top of page

Çocuğun Alıkonulması

Velayeti tarafınıza verilen çocuğunuz diğer eş tarafından izniniz olmaksızın alınamaz ve başka bir yere götürülemez. Bu, çocuğunuzun güvenliği için derhal müdahale edilmesi gereken acil bir durum olarak kabul edilir. Böyle bir durumda, çocuğunuzun yerinin tespit edilerek size iadesi için, durumdan haberdar olunur olunmaz yetkili makamlara başvuru yapılması gerekmektedir.

Eski eşiniz, çocuğunuzu Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye taraf olan bir ülkeye kaçırmışsa, çocuğun derhal Birleşik Krallık’a iade edilmesi için o ülkede acil başvuruda bulunabilirsiniz. Adı geçen sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında Türkiye’de bulunmaktadır. Ayrıca çocuğunuzun Birleşik Krallık’a iade edilmesi yönünde bir karar verilmesi için Birleşik Krallık’ta High Court’a başvuruda bulunabilirsiniz.

NIDO olarak böyle bir durumda, çocuğunuz ister Birleşik Krallık içinde ister Birleşik Krallık dışında olsun, çocuğunuza kavuşabilmeniz için gerekli her türlü hukuki desteği veriyoruz.

+44 (0) 333 300 3497

Contact us

Read our latest insights

Subscribe to our mailing list

Start your case

Contact us now for help in your matter. We would be happy to help and eager to listen to how we can help you.

+44 (0) 333 300 3497

bottom of page