top of page

Nafaka

Eşe Nafaka Ödenmesi

 

Mahkeme nafakanın haftalık ya da aylık olmak üzere belirli aralıklarla ödenmesine karar verebileceği gibi, tek seferde ya da taksitler halinde toplu bir ödeme yapılmasına da karar verebilir.

Hakim nafaka talebi konusunda karar verirken nafakayı ödeyecek olan eşin:

 

  • Gelir durumunu,

  • Ödeme kapasitesini,

  • Evlilik süresini,

  • Eşlerin yaşlarını,

  • Fiziksel yönden engelli olup olmadıklarını,

  • Kendisine ödeme yapılacak eşin gelir durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.

NIDO olarak, mahkemeye nafaka talebinde bulunmadan önce mahkemece dikkate alınan tüm hususlara dair bilgileri müvekkillerimiz vasıtasıyla edindikten sonra, bir nafaka ödenmesi için gerekli koşulların varlığı, nafaka miktarı, ödeme süresi ve ödeme şekline dair detaylı bir şekilde tavsiyelerde bulunuyoruz.

Boşanma için mahkemeye başvurulması üzerine, nafakaya ihtiyacı olan eş nafaka ödenmesi için de mahkemeye talepte bulunabilir. Nafakanın gerekliliği konusunda olumlu bir kanaate varan hakim, boşanma kararını vermeyi beklemeden nafakanın ödenmesine karar verebilir.

Mahkeme ayrıca, bir eşin herhangi bir malının diğer eşe transfer edilmesine de karar verebilir. Mahkeme aile konutu, ev eşyaları, şirket payları gibi mallar üzerinde karar verme yetkisine sahip olduğu gibi, kiracılığın bir eşten diğerine geçmesine de karar verebilir.

Çocuğa nafaka ödenmesi

Evlilik devam ederken çocuğun ihtiyaç listesinde neler varsa, boşanma süreci ve boşanma sonrasında da aynı ya da benzer şeyler olacaktır. Boşanma öncesinde çocuğun bakımı için harcanan para, çocuğun gelişimine bağlı olarak artarak devam edecektir.

Boşanma kararı veren eşler, çocuğun masraflarına hangi oranda ve ne şekilde katkı sunacakları konusunda bir anlaşmaya varabilirler. Böyle bir anlaşmada çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve değişen yeni duruma uyum süreci dikkate alınmalıdır. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, anlaşma metni onay için ilgili aile mahkemesine gönderilir. Mahkeme anlaşmayı onayladığında, anlaşma tarafları bağlayıcı bir nitelik kazanır.

Eşlerin anlaşmaya varamamaları ya da anlaşma için bir araya gelmelerinin zor olduğu durumlarda, çocuğa bir nafaka ödenmesi için The Child Maintenance Service ya da aile mahkemesine başvuru yapılabilir.

NIDO, çocuğa nafaka ödenmesine dair anlaşmaların hazırlanmasında ya da, gerekli olması halinde, ilgili kurumlara başvuru yapılmasında gerekli hizmeti yüksek standartlarda sunmaktadır.

Nafaka konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

+44 (0) 333 300 3497

Contact us

Read our latest insights

Subscribe to our mailing list

Start your case

Contact us now for help in your matter. We would be happy to help and eager to listen to how we can help you.

+44 (0) 333 300 3497

bottom of page