top of page

Mahkeme dışında anlaşmaya varılması

1. Eşlerin avukatlarının desteği ile anlaşmaya varmaları

 

Çekişmeli bir şekilde boşanmanın gerçekleşmesi UK’de çok nadir görülen bir durumdur. Genellikle eşler aralarında anlaşarak, mümkün olmadığı takdirde birlikte bir arabulucuya giderek boşanmaktadırlar. Eşlerin çekişmeli bir şekilde boşanma ve boşanmaya bağlı diğer hususları mahkemeye taşıması, süreci daha stresli bir hale dönüştürebilir. Duruşmaların yapılması ve mahkeme kararının beklenmesi uzun bir zaman alabilir. Ayrıca masrafların artmasına da yol açabilir.

NIDO çatısı altındaki uzman hukukçular, meseleye dair mahkemeye gitmeksizin bir anlaşmaya varılması için müvekkillerine profesyonel destek vermektedirler. Bu destekle, doğası gereği oldukça yıpratıcı olan bir süreç en az yıpranmayla atlatılmaya çalışılmakta ve olabildiğince dostane bir ayrılık ile evlilik birliğinin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Mahkemede çekişmeli bir şekilde boşanmak yerine anlaşarak boşanan eşler, bu sayede boşanma sonrasında da sağlıklı bir iletişim sürdürebilme olanağına kavuşmaktadırlar.

2. Arabulucuya (mediation) giderek anlaşmaya varılması

 

Boşanma kararı aldıktan sonra ayrılık, mali konular, mal paylaşımı, çocuğun bakımı ve çocukla kişisel ilişki kurulması gibi konularda bir anlaşmaya varılamıyorsa ve bu nedenle bir zorluk yaşanıyorsa, problem bir arabulucu (divorce mediator) vasıtasıyla etkin bir şekilde çözülebilir. Aile davalarında bir arabulucuya gitmek her iki taraf için de daha az stresli ve daha az zahmetli bir seçenektir.

Taraflar arabulucuya gittikten sonra diyaloğa açık bir şekilde sürece dahil olurlar. Böylelikle aralarındaki problemlerin neler olduğunu, birbirlerinden beklentilerini net bir şekilde anlayabilirler. Arabulucu ile çalışarak bir anlaşmaya varmaları üzerine anlaştıkları hususlar avukatlar (solicitorlar) tarafından yazılı bir metin olarak düzenlenir ve taraflara imzalatılır. Bu aşamadan sonra söz konusu anlaşma, her iki taraf için de bağlayıcı bir nitelik kazanır.

Mediation olarak bilinen arabuluculuk yolu mahkemede görülecek bir davadan daha az masraflı, ancak avukat desteğiyle varılacak bir anlaşmaya nazaran daha masraflıdır.

Mali nitelikte bir anlaşmaya varabilmek, sahip olunan malvarlığının sayısına, niteliğine ve değerine bağlı olarak karmaşık bir hal alabilmektedir.

Durum ne kadar karmaşık olursa olsun, sorunları ve çözümleri müvekkillerimiz açısından anlaşılması kolay bir dille anlatıyor, hukuki desteğimizle belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz.

+44 (0) 333 300 3497

Contact us

Read our latest insights

Subscribe to our mailing list

Start your case

Contact us now for help in your matter. We would be happy to help and eager to listen to how we can help you.

+44 (0) 333 300 3497

bottom of page