top of page

Mal Paylaşımı Sözleşmeleri

1. Evlilik öncesi sözleşme (pre-nuptial agreements)

 

Evlilik kararı aldıktan sonra, ilişkinizin bozulması durumunda mallarınızın akıbetlerinin ne olacağına dair bir sözleşmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tür bir sözleşme her ne kadar tarafları bağlayıcı değilse de, ayrılık gerçekleşirken mahkemeler tarafından dikkate alınabilir. Sözleşmenin etkili bir şekilde uygulanması için bazı koşulları taşıması gerekir.

Evlilik öncesi malvarlığına dair sözleşmenin bağlayıcı sayılabilmesi, yapıldığı tarihteki koşullara bağlıdır. Bu koşullar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Sözleşmenin evlilikten en az 21 gün önce hazırlanması,

  • Tarafların birbirlerinin olumsuz etkisi altında kalmaksızın, özgürce karar vermiş olmaları,

  • Sahip oldukları tüm malvarlıklarını açıklamış olmaları,

  • Tarafların bir aile avukatından hukuki tavsiye almaları,

  • Sözleşme hükümlerinin açık bir şekilde her iki taraf için de adil olması.

 

Bu koşulların yerine getirilip getirilmediği mahkemece göz önünde bulundurulur.

2. Evlenme sonrası mali sözleşme (post-nuptial agreements)

Evlilik birliği devam ederken de evlilik birliğinden doğan hak ve yükümlülüklere dair eşler arasında sözleşmeler yapılması mümkündür. Her ne kadar bu tür sözleşmelerin taraflar üzerinde otomatik olarak bağlayıcı bir fonksiyonları olmasa da, yapıldıkları tarihteki yasal koşullara uygun oldukları sürece, tıpkı evlilik öncesi yapılan sözleşmeler gibi mahkemelerce etkili kabul edilebilirler.

NIDO olarak, evlenme sonrası mali sözleşmelerin yasal koşullara uygun ve hazırlanış amacını gerçekleştirmeye elverişli olması için gerekli hukuki desteği vermekteyiz.

+44 (0) 333 300 3497

Contact us

Read our latest insights

Subscribe to our mailing list

Start your case

Contact us now for help in your matter. We would be happy to help and eager to listen to how we can help you.

+44 (0) 333 300 3497

bottom of page