top of page

Mal Paylaşımı

Boşanma kararı alan eşlerin sahip oldukları malların paylaşımı için aralarında anlaşmaya varmaları mal paylaşımının en kolay çözüm yoludur. Böyle bir anlaşmaya varılması halinde, NIDO olarak hem Birleşik Krallık’taki hem de Birleşik Krallık dışındaki malları kapsayacak şekilde anlaşma metnini hazırlıyoruz.

Evlilik birliği içinde edindiğiniz malların paylaşılması için öncelikle malların mevcut değerlerinin tespiti gerekmektedir. Bunun için malların değerini tespit edebilecek uzman kişi konusunda da bir anlaşmaya varılması gerekmektedir.

Ayrılma kararı alan eşlerin, yanlarında avukatları olmaksızın, aralarında yazılı bir anlaşma düzenlemeleri de mümkündür. Böyle bir anlaşmanın tarafların beklentilerini karşılamaya yeterli olup olmadığı, ancak anlaşma hükümlerinin uygulamaya başlanmasıyla anlaşılabilir. Anlaşma aşamasında yapılması muhtemel bir hatanın ileride telafisi kolay olmayabilir. Bunu engellemenin yolu ise, anlaşma hükümlerinin herhangi bir ihtilafa neden olmayacak şekilde açık ve kapsamlı olmasıdır.

Konusunda uzman hukukçularımız, diğer eş ile sizin adınıza irtibat kurarken olabildiğince dostane bir ayrılış gerçekleşmesine de katkıda bulunurlar.

Ayrılık kararı almanız üzerine eşinizin mallarını saklama ya da elden çıkarma girişiminde bulunduğuna dair ciddi şüpheleriniz varsa, vakit kaybetmeden banka hesaplarının dondurulması dahil her türlü tedbirin mahkemece alınması için harekete geçmelisiniz. Mahkeme, malların elden çıkarılma riskinin varlığını tespit ederse taşınmaz, para, motorlu araç ve şirket payları gibi malların korunmasına yönelik karar verebilir.

NIDO olarak, anlaşma hükümlerindeki riskler konusunda sizi uyarabilir, anlaşmanın hazırlanmasında sizin haklarınızı en iyi şekilde koruyabilir ve ileride yaşanması muhtemel problemleri başlangıçta engellemenize yardımcı olabiliriz.

Firmamız ayrıca mali konularla ilgili şu konularda da size hukuki destek vermektedir:

  • Diğer eşin sahip olduğu mallarını, gelirini saklamaya çalışması ya da eksik göstermesi halinde tüm delillerinizin hukuki olarak değerlendirilmesi ve yasal yollara başvurulması,

  • Banka hesabında bulunan para dahil olmak üzere, herhangi bir malın yerinin boşanma sürecinin başlaması ile değiştirilmesi girişimini engellemek için mahkemeye tedbir niteliğinde taleplerde bulunulması ve tedbir kapsamında verilen kararların takip edilmesi,

  • Boşanma nedeniyle mali hususlara ilişkin verilen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi.

+44 (0) 333 300 3497

Contact us

Read our latest insights

Subscribe to our mailing list

Start your case

Contact us now for help in your matter. We would be happy to help and eager to listen to how we can help you.

+44 (0) 333 300 3497

bottom of page