top of page

Velayet

Çocuklu bir aile olmanız halinde boşanmaya karar vermek daha yıpratıcı bir hal alabilir. Çocuğa bu durumu açıklamak ve mevcut düzenlerinin değişeceğini ve yepyeni bir duruma alışmalarını söylemek güçtür. Bu güçlük, hem ebeveynler hem de çocuklar için geçerlidir.

Çocuğun velayetinin hangi eşe verileceği hususu karar verilmesi gereken en öncelikli sorundur. Aynı şekilde, velayet kendisine verilmeyen eşin hangi şartlarda çocuğu göreceği konusu da hassasiyetle değerlendirilmelidir. Bu durumlarda eşlerin birlikte karar vermeleri mümkündür.

Boşanmada çocuğun durumu, NIDO olarak üzerinde en çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında gelmektedir. Çocuğun üstün yararı, kişisel ihtiyaçları, duygu durumu ve yaşı çocukla ilgili yapılacak değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gereken hususlardan bazılarıdır. Çocuğun alıştığı düzenin değişmesi ve sadece anneyle ya da babayla ayrı bir şekilde yaşamaya devam edecek olmasının çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak, bu etkileri en düşük seviyede tutacak nitelikteki çözümlere odaklanıyoruz.

NIDO’daki uzman ekip tüm bu hususları hukuki çerçevede dikkate alarak, çocuğunuza ilişkin vereceğiniz kararlarda size destek verebilir ve çocuğunuz için yapmayı uygun gördüğünüz planlamayı sizin adınıza düzenleyerek, yazılı bir anlaşma metnine ekleyebilir.

+44 (0) 333 300 3497

Contact us

Read our latest insights

Subscribe to our mailing list

Start your case

Contact us now for help in your matter. We would be happy to help and eager to listen to how we can help you.

+44 (0) 333 300 3497

bottom of page